среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Budowa balustrady PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenie z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy projektowane ploty PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий